Praktijkinfo

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken worden telefonisch aangevraagd tussen 8u en 10u30. Indien u later belt dan 10u30 kunnen wij geen huisbezoek op dezelfde dag garanderen.

Wij vragen u om enkel huisbezoeken aan te vragen als u zich om medische redenen echt niet naar de praktijk kan verplaatsen. In het kabinet beschikken wij over de ideale omstandigheden om u zo goed mogelijk te helpen.

WACHTDIENST / HUISARTSENWACHTPOST (tel. 1733)

Bij dringende gevallen, tijdens de week van 19u 's avonds tot 8u 's morgens en in het weekend, kunt een beroep doen op de huisarts van wacht in uw regio door te telefoneren naar het nummer 1733.   

Tijdens het weekend kunt u ook terecht in de nieuwe huisartsenwachtpost die zich bevindt op de Spoedcampus van het AZ Sint-Jan.

De huisartsenwachtpost is doorlopend open vanaf 19u op vrijdagavond tot 8u op maandagmorgen.

Voorafgaand aan uw bezoek moet u altijd telefonisch contact opnemen op het nummer 1733.

Het adres van de huisartsenwachtpost: Spoedcampus AZ Sint-Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge.

Breng steeds uw identiteitskaart en klevertje van de mutualiteit mee naar de wachtpost.

VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

Tijdens je consultatie geven we voldoende voorschriften mee tot het volgende bezoek. Een telefonische vraag om voorschriften wordt zo overbodig. Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarom moet je ook hiervoor op raadpleging komen. Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het de arts daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw ‘Globaal Medisch Dossier’, het GMD. Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een betere geneeskunde. Als uw huisarts zijn wij het best geplaatst om een verwijzing ‘op maat’ te organiseren, zodat we voor een optimale communicatie tussen onze huisartsenpraktijk, de specialist en andere zorgverstrekkers kunnen zorgen.

Uw GMD dient jaarlijks geregistreerd te worden. De kostprijs voor die registratie wordt door uw ziekenfonds terugbetaald. Indien u ons op het moment van de registratie een kleefbriefje van het ziekenfonds bezorgt, dient u zelf niets te betalen en wordt het verschuldigde bedrag rechtstreeks door het ziekenfonds betaald. Zodra u over een geregistreerd globaal medisch dossier beschikt, geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging en elk huisbezoek.

KLEVERTJE MUTUALITEIT EN IDENTITEITSKAART

Voor uw eventueel recht op derde betalers regeling en o.a. het GMD (globaal medisch dossier) heeft u een klevertje van de mutualiteit nodig. We vragen u dan ook bij elke raadpleging een klevertje op zak te hebben.
Om uw meest recente gegevens te kunnen inlezen in uw dossier, vragen wij ook steeds om uw identiteitskaart mee te brengen.

MEDISCHE AFGEVAARDIGDEN

Afgevaardigden van medische firma’s vragen wij om telefonisch een afspraak te maken.